Bra produkter som gör vardagen enklareFör att kunna erbjuda effektivisering hos våra kunder har Mowise också ett antal IT-baserade produkter som kan underlätta olika delar av ett företags verksamhet.
Produkterna är antingen Mowise egna, eller från en partner till Mowise. Detta garanterar deras funktion och kvalité. Samt att de verkligen bidrar till "kostnadseffektivitet med hjälp av IT".
De produkter som erbjuds just nu är:

Global Travel Management - GTM

Är ett inköpssystem för affärsresor. Genom att använda GTM och samtidigt se över de rutiner och processer som finns inom företaget i samband med beställning och administration av affärsresor, kan i vissa fall besparingar på ändå upp till 30 % på de totala resekostnaderna uppnås. Är Internet baserat och prissatt utifrån utnyttjande vilket gör att start- och användningskostnaden är låg.

ExyLog

Är en liten låda som placeras i bilen. Med hjälp av en GPS-mottagare och loggning av dess positionsdata kan lådans, och därmed också bilens position bestämmas ända ner till varje sekund.
Genom att överföra denna information till en PC, och en medföljande programvara, kan så gott som automatisk skapas en av skattemyndigheterna godkänd körjournal. För den som har mer avancerade behov än så, kan körvägsanalyser och positionsbestämningar vid olika tidpunkter också göras.

QuickSearch
För den som effektivt vill göra enkätundersökningar är webben ett utmärkt alternativ. Med QucikSearch finns ett bra verktyg för att elektroniskt hantera hela processen med enkätskapande, utskick, insamling och analys. QuickSearch fungerar lika effektivt både för kundundersökningar som interna medarbetarenkäter.

   
 

 

 

 


© Mowise 2005