Varför vill man ha någon som kommer och talar om ett aktuellt ämne?

Det kanske är ren underhållning i samband med en intern konferens eller ett kundmöte. Kanske behövs det lite inspiration i det interna arbetet på företaget. Någon som bryter de dagliga rutinerna med lite nya tankegångar och idéer.

Finns det eventuellt ett behov av fördjupad kompetens i samband med start av ett projekt eller ett nytt verksamhetsområde.
Eller behövs det kanske ett bollplank för att prova sina idéer och antagande. I alla dessa situationer finns möjligheten att engagera en föredragshållare från Mowise.

En person med gedigen erfarenhet inom området, men också med förmågan att se saker i ett större sammanhang och uttrycka det på ett begripligt och engagerande sätt.


De områden där Mowise erbjuder föredragshållare är just nu inom:

• Mobilitet

För fem år sedan skulle alla investera i Mobilt Internet och vara med i det som skulle frälsa hela världen. Att det inte blev så då vet vi alla. Men vad är läget nu, när vi enligt Gartners "hype-teorier", skall vara där den verkliga nyttan och användningen kommer?
Finns det några tjänster och är vi i Sverige, som då var bäst i världen, verkligen på efterkälken som en del hävdar.

• RFID

Nu exploderar utvecklingen över hela världen när det gäller intresset för Radiofrekvens Identifiering - RFID. Alla aktörer, stora som små hänger på. Världsledande företag som Wal-Mart och Tesco har storslagna ambitioner inom området.
Men vad är verklighet och vad är spekulation. Framför allt, hur kan mitt företag dra nytta av det och när är det dags i så fall.

• Distribution i resebranschen

Det kanske låter lite tråkigt, men säger vi självbokning, lågprisflyg och elektroniska betalningar finns det en hel del att lära. Inte bara för de inom resebranschen som ännu inte anammat det som idag är verklighet, utan även för andra branscher som vill uppnå fördelarna med att bli mer "e".

 

 

 


© Mowise 2005