Det passar inte alltid att rekrytera en ny chef - prova att hyra en tillfälligt!


Till exempel i samband med akut behov, vid ett tillfälligt behov i samband med ett projekt eller vid en kampanj? Eller kanske i samband med en omorganisation eller annat förändringsarbete?


Varför använda en interimschef från Mowise

-   Redo att snabbt rycka in med minimala rekryterings- och uppsägningsformaliteter.
-   Erfarna och effektiva chefer skapar snabba resultat. Fokuserar på att realisera resultat. Interimchefen tillför expertkunskap, den begärda kompetensen och ny insikt.
-   Interim Management är en kostnadseffektiv lösning. Kunden betalar endast för dagar arbetade. Finns det inte behov av en heltidsresurs betalar man bara för de timmar som chefen jobbar.
-   Chefer med projektledarkunskaper ser till att nödvändiga projekt blir av och genomförda på ett professionellt sätt.
- Kan genomföra förändringar och åtgärda brister i organisationen. Interimschefen har inga band eller dolda lojaliteter utan kan agera objektivt.
- En interimschef har ett stödjande nätverk utanför uppdragsgivarens företag. Vilket också kan utnyttjas för att tillföra erfarnheter och lösningar utifrån. Kan också dela med sig av erfarenheter och kunskap till andra inom företaget.

 

Mowise erbjuder bland annat interimschefer på positionerna:


• För alla företag
- IT-chef

• För företag med IT-baserade produkter
- Marknadschef
- Produktchef för företag
- Utvecklingschef

 

 

 


© Mowise 2005