Kort om oss och våra partners

Mowise startade år 2000 i Stockholm. Vi finns i Sollentuna, men åtar oss uppdrag såväl inom som utom Sveriges gränser. Som företag kombinerar vi fördelarna med en liten effektiv organisation med ett stort nätverk av kompetenta partners. Detta ger oss möjlighet att på ett för kunden kostnadseffektivt sätt, kunna leverera allt från små punktinsatser till större helhetsåtagande.

Våra konsulter och partners har alla en lång och gedigen erfarenhet av IT-verksamhet både vad gäller stöd till verksamheten, som utveckling av produkter eller tjänster.

Några av de kunder vi genomfört uppdrag hos är Amadeus Global Distribution, Global Travel Management - GTM, SAS och Tieto-Enator.

Vill du veta mer eller bara komma i kontakt med oss, så hör av dig till: info@mowise.com

Vår adress
Lavendelvägen 5
192 54 Sollentuna
Tel. 08 - 96 53 87

Medlem i
Project Consultant Network - PCN
RFID Nordic

  Våra partners
Concendo IT AB
Fredrik Systems AB
GTM AB
Human Computer Development S.L.
QuickSearch Sweden AB
SEPAB
Software Innovation AS
Travellogica
Zacke & Partners

 


© Mowise 2005