Effektiva tjänster med Mowise   Nyheter
Mowise är ett IT-företag som erbjuder effektiva tjänster och lösningar för olika verksamhetsområden. Speciellt inom elektronisk handel och distribution, samt mobilitet, besitter vi unik kompetens.
Baserat på våra gedigna erfarenhet får vi våra kunder att skapa resultat med hjälp av IT. Detta sker genom att öka nyttan av befintliga IT-investeringar, få kontroll över sina IT-kostnader, samt genom att utveckla nya produkter och tjänster.
>> Nytt nummer av RFID Nordic att ladda ner här (PDF)

Tag del av presentationerna från RFID-seminariet där bland annat Mowise talade.
>> Läs mer på RFID:s hemsida
Professionell hjälp när den behövs

Föredrag i ditt ämne Gör vardagen enklare
Fyll platsen när någon saknas
 
       

Konsulttjänster inom:
- Affärsutveckling
- IT-strategi/utredningar
- Projektledning
- Kravanalys
- Testning

Föredrag om:
- Distribution i resebranschen
- Mobilitet
- RFID -
elektronisk identifiering

Produkter för:
- Inköp av affärsresor
- Elektronisk körjournal
- Web-enkäter

Interimsuppdrag som:
- IT-chef
- Utvecklingschef
- Produktchef


© Mowise 2005